enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Historie B - hf-enkeltfag

I historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

Fakta

Navn:
Historie B - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • Globalisering
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Du skal også udarbejde en historieopgave på mindst 5 sider. 

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, skriftlig fremstilling og som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et ukendt materiale på 3 - 4 sider. Der gives ca. 90 minutters tid til forberedelse, og eksaminationen varer ca. 30 minutter.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
15. januar 2024
29. november 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
29. januar 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2024
31. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. august 2024
9. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4900 Nakskov
*
7. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
29. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. august 2024
15. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
31. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
14. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
3. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
12. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
9. august 2024
9. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
14. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
14. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
9. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
22. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
8. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
13. august 2024
8. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
13. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
19. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
19. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
19. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. august 2024
6. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
14. august 2024
15. maj 2026
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
20. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
6. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
6. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
22. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
15. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
16. august 2024
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2024
14. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2024
2. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
30. november 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
9. september 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
5. december 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. januar 2026
Historie Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
6. januar 2025
5. december 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2025
5. december 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
13. januar 2025
5. december 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
29. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. januar 2025
5. december 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2025
22. december 2026
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2025
22. december 2026
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg