enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Historie B - hf-enkeltfag

I historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

Fakta

Navn:
Historie B - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • Globalisering
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Du skal også udarbejde en historieopgave på mindst 5 sider. 

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, skriftlig fremstilling og som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et ukendt materiale på 3 - 4 sider. Der gives ca. 90 minutters tid til forberedelse, og eksaminationen varer ca. 30 minutter.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2021
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
8. august 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
9. august 2022
15. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
10. august 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2022
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2022
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. september 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
7. december 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
7. december 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
4. december 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
26. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
3. december 2023
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
3. december 2023
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
3. december 2023
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
3. december 2023
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
3. december 2023
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. marts 2023
4. december 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
15. juni 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Historie B, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
5. december 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
5. december 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
15. maj 2024
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2023
17. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2023
17. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
12. august 2023
4. december 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
12. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
12. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. januar 2024
12. maj 2025
ks - Historie Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
2. januar 2024
12. maj 2025
ks - Historie Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. januar 2024
6. december 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Historie B, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund