enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Historie B - hf-enkeltfag

I historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

Fakta

Navn:
Historie B - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • dansk historie og identitet
  • hovedlinierne i europæisk historie fra antikken til i dag
  • natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
  • centrale kulturmøder i europæisk historie
  • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
  • ideologiernes kamp i det 20. århundrede
  • nye grænser og konflikter

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Der indgår mindst et projektarbejde, som kan være tværfagligt, lige som der indgår afleveringen af en historieopgave.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, skriftlig fremstilling og som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen kan vælge en af to prøveformer:

a) Prøven sker på grundlag af ukendt materiale på 10-15 sider. Der gives ca. 24 timer til forberedelse og udarbejdelse af synopsis. Forberedelsen kan ske i grupper. Selve eksaminationen er individuel og varer ca. 30 minutter.

b) Prøven sker på grundlag af ukendt materiale på 8-12 sider, der trækkes dagen før prøven. Forberedelsen kan ske i grupper. Der gives ca. 3 timers forberedelsestid til udarbejdelse af en synopsis. Selve eksaminationen er individuel og varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B i bilag 11 i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. august 2015
17. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800
*
22. august 2015
22. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Aftenundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
19. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
17. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
15. august 2016
19. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
16. august 2016
19. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. august 2016
11. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5500 Middelfart
*
16. august 2016
9. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
18. august 2016
4. maj 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Historie B - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Historie B - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Historie B - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Historie B - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. december 2016
16. maj 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
16. maj 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
7. december 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2017
16. maj 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
10. juli 2017
16. august 2017
Historie B - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. juli 2017
4. august 2017
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
9. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C