enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Historie B - hf-enkeltfag

I historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

Fakta

Navn:
Historie B - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • Globalisering
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Der indgår mindst et projektarbejde, som kan være tværfagligt, lige som der indgår afleveringen af en historieopgave.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, skriftlig fremstilling og som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et ukendt materiale på 3 - 4 sider. Der gives ca. 90 minutters tid til forberedelse, og eksaminationen varer ca. 30 minutter.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2019
15. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
19. august 2019
15. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
23. august 2019
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2019
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2019
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
15. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
20. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2020
16. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
19. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
18. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
15. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
18. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
18. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
5. januar 2021
8. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
17. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
5. januar 2021
17. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. januar 2021
1. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
15. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
31. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. april 2021
1. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. april 2021
1. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. juni 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
7. juli 2021
13. august 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. juli 2021
12. august 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
1. august 2021
15. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
10. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
11. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
11. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
1. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
19. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
11. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
20. december 2022
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
20. december 2022
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
20. december 2022
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
18. december 2022
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
12. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
16. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
25. maj 2022
KS - Historie B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Historie B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
16. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
16. august 2021
19. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
16. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
30. november 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
20. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
23. august 2021
10. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
10. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
10. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
10. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
30. august 2021
3. december 2021
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
30. august 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. september 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
13. september 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. september 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
27. september 2021
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2022
20. januar 2023
Historie B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
3. januar 2022
16. december 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
3. januar 2022
16. december 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
4. januar 2022
8. december 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. januar 2022
10. december 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
6. juli 2022
12. august 2022
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2022
18. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
12. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
12. maj 2024
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2023
4. december 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C