enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Historie B - hf-enkeltfag

I historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

Fakta

Navn:
Historie B - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • Globalisering
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Der indgår mindst et projektarbejde, som kan være tværfagligt, lige som der indgår afleveringen af en historieopgave.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, skriftlig fremstilling og som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et ukendt materiale på 3 - 4 sider. Der gives ca. 90 minutters tid til forberedelse, og eksaminationen varer ca. 30 minutter.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2017
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. august 2017
20. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. august 2017
20. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
3. januar 2018
5. december 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
5. december 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
7. december 2018
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. januar 2018
3. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
17. april 2018
3. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
15. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
3. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Aftenundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2018
15. maj 2020
Historie B, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
20. august 2018
10. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
24. august 2018
15. maj 2020
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. august 2018
15. maj 2020
Historie B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
27. august 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
31. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2018
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
30. juni 2020
Historie B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
3. januar 2019
6. december 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
15. maj 2020
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
6. december 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
14. maj 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2019
6. december 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
6. december 2019
Historie B, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
8. juli 2019
14. august 2019
Historie B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C