enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Engelsk C - hf-enkeltfag

I engelsk C får du undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner.

Fakta

Navn:
Engelsk C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.

Du får bl.a. undervisning i det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning og får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.

Du lærer også om de tekstanalytiske grundbegreber og gennemgår forskellige typer af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film.

Du vil desuden få viden om væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i et ukendt materiale tilknyttet et kendt emne. Prøvematerialet består af en eller flere tekster på 1-2 sider. Der kan også inddrages mediemateriale i elektronisk form.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af internettet og kontakt med omverdenen.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk C hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. oktober 2023
8. maj 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. november 2023
17. maj 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
4. december 2023
15. juni 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2024
22. maj 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
15. januar 2024
22. maj 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
29. januar 2024
17. maj 2024
Engelsk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2024
17. maj 2024
Engelsk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. marts 2024
2. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2024
31. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Engelsk C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. august 2024
30. november 2024
Engelsk C, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
8. august 2024
12. december 2024
Engelsk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
15. august 2024
6. december 2024
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 1120 København K
*
12. august 2024
2. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
19. august 2024
14. maj 2025
Engelsk C, HFE Dagundervisning 4200 Slagelse
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 1120 København K
*
26. august 2024
2. december 2024
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
26. februar 2024
8. marts 2024
Engelsk trin 1 Dagundervisning 4900 Nakskov
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C