enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Dansk C - hf-enkeltfag

I dansk C lærer du at benytte det danske sprog i forskellige praktiske kommunikationssituationer.

Fakta

Navn:
Dansk C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får viden om sproget ved gennemgang af dansksprogede tekster, både litterære og ikke-litterære, inden for flere genrer og medier.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på C-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.

Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.

Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.

I undervisningen benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse. Du lærer at udtrykke dig mundtligt i forskellige situationer og træner dine skriftlige færdigheder. Inden undervisningens afslutning afleverer du en prøveportfolio, som består af tre produkter fra din undervisningsportfolio. De tre produkter udvælges i samarbejde med din lærer. Produkterne i prøveportfolioen skal dække det mundtlige, det skriftlige, det multimodale, det formidlende og det diskuterende.

It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en kombineret mundtlig prøve, der består af to dele:

1) En opgavedel, hvor der samtales om den trukne opgave. På grundlag af dit mundtlige oplæg på ca. fem minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om opgaven.

2) En portfoliodel, hvor du på baggrund af de tilknyttede spørgsmål indgår i dialog om produktet. På grundlag af dine overvejelser om produktet på ca. tre minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om dit produkt med inddragelse af andet arbejde fra din prøveportfolio.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk C hfe på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. august 2024
3. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
2. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
2. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
6. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
6. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
6. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
12. august 2024
6. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
12. august 2024
2. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
6. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2024
3. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2024
6. december 2024
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2024
2. december 2024
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Dansk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Dansk C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. januar 2025
15. maj 2025
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C