enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Dansk C - hf-enkeltfag

I dansk C lærer du at benytte det danske sprog i forskellige praktiske kommunikationssituationer.

Fakta

Navn:
Dansk C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får viden om sproget ved gennemgang af dansksprogede tekster, både litterære og ikke-litterære, inden for flere genrer og medier.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på C-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.

Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.

Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.

I undervisningen benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse. Du lærer at udtrykke dig mundtligt i forskellige situationer og træner dine skriftlige færdigheder. Inden undervisningens afslutning afleverer du en prøveportfolio, som består af tre produkter fra din undervisningsportfolio. De tre produkter udvælges i samarbejde med din lærer. Produkterne i prøveportfolioen skal dække det mundtlige, det skriftlige, det multimodale, det formidlende og det diskuterende.

It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en kombineret mundtlig prøve, der består af to dele:

1) En opgavedel, hvor der samtales om den trukne opgave. På grundlag af dit mundtlige oplæg på ca. fem minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om opgaven.

2) En portfoliodel, hvor du på baggrund af de tilknyttede spørgsmål indgår i dialog om produktet. På grundlag af dine overvejelser om produktet på ca. tre minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om dit produkt med inddragelse af andet arbejde fra din prøveportfolio.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk C hfe på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. marts 2020
2. december 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. maj 2020
30. juni 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
18. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2020
2. december 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
11. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2020
11. december 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. august 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
22. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2020
19. december 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
14. august 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
17. august 2020
30. november 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. september 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
28. september 2020
18. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
21. oktober 2020
4. december 2020
Dansk C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2021
15. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. januar 2021
14. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
4. januar 2021
16. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 6270 Tønder
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
1. juni 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
22. februar 2021
21. maj 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. marts 2021
2. december 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev