enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Dansk C - hf-enkeltfag

I dansk C lærer du at benytte det danske sprog i forskellige praktiske kommunikationssituationer.

Fakta

Navn:
Dansk C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får viden om sproget ved gennemgang af dansksprogede tekster, både litterære og ikke-litterære, inden for flere genrer og medier.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på C-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.

Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.

Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.

I undervisningen benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse. Du lærer at udtrykke dig mundtligt i forskellige situationer og træner dine skriftlige færdigheder. Inden undervisningens afslutning afleverer du en prøveportfolio, som består af tre produkter fra din undervisningsportfolio. De tre produkter udvælges i samarbejde med din lærer. Produkterne i prøveportfolioen skal dække det mundtlige, det skriftlige, det multimodale, det formidlende og det diskuterende.

It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en kombineret mundtlig prøve, der består af to dele:

1) En opgavedel, hvor der samtales om den trukne opgave. På grundlag af dit mundtlige oplæg på ca. fem minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om opgaven.

2) En portfoliodel, hvor du på baggrund af de tilknyttede spørgsmål indgår i dialog om produktet. På grundlag af dine overvejelser om produktet på ca. tre minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om dit produkt med inddragelse af andet arbejde fra din prøveportfolio.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk C hfe på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. maj 2021
1. december 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
2. juni 2021
30. juni 2022
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
31. december 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
3. december 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
17. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
9. august 2021
17. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
9. august 2021
17. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
1. december 2021
Dansk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
22. december 2021
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
3. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
3. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
7. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
30. november 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
3. december 2021
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
2. december 2021
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
16. maj 2022
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
10. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
19. august 2021
2. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. august 2021
7. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. august 2021
3. december 2021
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. september 2021
17. december 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
13. september 2021
15. januar 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 8900 Randers C
*
1. oktober 2021
12. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. oktober 2021
20. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
1. november 2021
12. november 2021
Dansk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. januar 2022
30. juni 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 4640 Faxe
*
1. januar 2022
15. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2022
31. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
1. januar 2022
30. juni 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 4930 Maribo
*
3. januar 2022
19. maj 2022
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 3000 Helsingør
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 3400 Hillerød
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 3400 Hillerød
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2022
11. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2022
13. maj 2022
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 9440 Aabybro
*
5. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 6270 Tønder
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
19. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
16. maj 2022
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Dansk C, HFE Fleksibel undervisning 4200 Slagelse
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. januar 2022
11. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 4690 Haslev
*
20. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Dansk C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
21. februar 2022
20. maj 2022
Dansk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby