Fag / kursus

Udvidet førstehjælp (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du praktiske færdigheder, der gør dig i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme, og du lærer bl.a. om fysiologi og anatomi.

Fakta

Navn:
Udvidet førstehjælp (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til unge og voksne, der ønsker et udvidet kursus i førstehjælp.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får teoretisk indsigt i anatomi og fysiologi samt praktisk færdighed i førstehjælp, så du vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme.

Faget er et grundfag fra erhvervsuddannelserne og et kursus i udvidet førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds regler.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række tekniske skoler og evt. handelsskoler.

Eksamen

Kurset afsluttes med kursusbevis i udvidet førstehjælp efter Danske Førstehjælpsråds regler.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.