Fag / kursus

Salg og service, niveau E (EUD - enkeltfag)

Faget giver dig viden om emner som markedsføring, virksomhedens omverden, segmentering og konkurrenceforhold samt om at kommunikere i markedsføringsmæssige sammenhænge, både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Navn:
Salg og service, niveau E (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Salg og service, svarende til niveau F
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen, og som har færdigheder svarende til salg og service niveau F.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • kommunikere om markedsføringsmæssige sammenhænge, både mundtligt og skriftligt.
  • redegøre for virksomhedens nær- og fjernmiljø.
  • redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren.
  • redegøre for virksomhedens idégrundlag, idé og mål og har kendskab til virksomhedens politikker.
  • redegøre for segmentering af markedet og valg af målgrupper.
  • redegøre for konkurrenceforhold.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et skriftligt arbejde.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have en grundlæggende viden inden for området salg og service, svarende til niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.