Fag / kursus

Salg og service, niveau D (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du bl.a. kendskab til markedsanalyse, elektronisk handel og bestemmelser i markedsføringsloven og købeloven.

Fakta

Navn:
Salg og service, niveau D (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Salg og service, svarende til niveau E
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen, og som har færdigheder svarende til salg og service niveau E.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du:

  • kan redegøre for en markedsanalyse, hvor både primære og sekundære data anvendes.
  • kan markedsføre både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og kan tilrettelægge virksomhedens parameterindsats mod denne målgruppe.
  • får grundlæggende kendskab til elektronisk handel.
  • kender bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et skriftligt arbejde.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have en grundlæggende viden inden for området salg og service, svarende til niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.