Fag / kursus

Salg og service, niveau C (EUD - enkeltfag)

Faget giver dig teoretisk og praktisk indsigt i bl.a. producentmarkedet, målgrupper og markedsføring.

Fakta

Navn:
Salg og service, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Salg og service, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen, og som har færdigheder svarende til salg og service niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du:

  • får grundlæggende kendskab til producentmarkedet.
  • får indsigt i begrebet branding.
  • kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge.
  • kan bruge din viden om målgruppe og segmentering i det praktiske arbejde.
  • kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Undervejs i undervisningen skal du gennemføre et projekt, hvor de modeller, der er gennemgået i undervisningen, skal bruges på en konkret problemstilling.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i projektet.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 1/2 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have forudsætninger svarende til salg og service, niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.