Fag / kursus

Informationsteknologi, niveau E (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du færdigheder i generel håndtering af data, programmel og maskinel, og du lærer at formidle problemformulering og -løsninger i forhold til informationsteknologien.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi, niveau E (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Informationsteknologi, svarende til niveau F
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med forkundskaber svarende til informationsteknologi, niveau F.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • bruge relevante it-værktøjer og it-udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver.
  • designe produkter til både papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og bruge grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til det.
  • overføre viden opnået i et program til et andet.
  • lave effektiv elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer.
  • forholde dig til relevant datalovgivning.
  • redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede it-systemer og arbejdsprocesser samt ved den overordnede it-udvikling i udvalgte dele af samfundet.
  • mundtligt og skriftligt dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede it-problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem teori og praktik, men med hovedvægt på praktisk opgaveløsning ved computeren.

Du skal udarbejde dokumentation i form af rapporter undervejs i forløbet.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i den udarbejdede dokumentation.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have forkundskaber svarende til informationsteknologi, niveau F.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.