Fag / kursus

Fransk, niveau C (EUD - enkeltfag)

I dette fag kan du udvikle dine færdigheder i mundtligt og skriftligt fransk, og du lærer at forstå og forholde dig kommenterende til tekster af en vis sværhedsgrad.

Fakta

Navn:
Fransk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Fransk, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har en folkeskoleeksamen og kundskaber svarende til fransk, niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • bruge fransk hensigtsmæssigt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • bruge fransk rimeligt, flydende, varieret og sammenhængende i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • bruge hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.
  • forstå talt fransk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.
  • læse og forstå sammenhængende, sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på fransk.
  • skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fransk.
  • redegøre for tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold i et rimeligt flydende, varieret, sammenhængende og grammatisk korrekt sprog.
  • genkende, redegøre for, analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge bruge viden om forskelle og ligheder mellem fransksprogede og egne kulturer.
  • bruge viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
  • bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner.

Du skal arbejde med et individuelt emne, som senere bliver brugt som udgangspunkt for eksamen.

Faget kan udbydes som enkeltfag på enkelte handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det individuelle arbejde.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have forkundskaber svarende til fransk, niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.