Artikel

Over 25 år

For dig, der er fyldt 25 år og ønsker at tage en erhvervsuddannelse, findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge. Du kan også tage en erhvervsuddannelse, hvis du ikke tidligere har gennemført en uddannelse eller har erhvervserfaring.

Oversigt over erhvervsuddannelsesveje for voksne over 25 år.
Oversigt over erhvervsuddannelsesveje for voksne over 25 år.

Uddannelserne består af et grundforløb, der varer fra 0 og op til 20 uger, og et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse. Hovedforløbet veksler mellem praktik og skoleundervisning. Praktikkens varighed varierer afhængigt af din erhvervserfaring.

Når du har tilmeldt dig en erhvervsuddannelse, vil din euv starte med en kompetencevurdering. Det er uddannelsesstedet, der foretager kompetencevurderingen, og vurderer om din arbejdserfaring og tidligere uddannelse er relevant, og dermed om - og i hvilket omfang-  du kan få afkortet din uddannelse. Læs mere om, hvordan du kommer i gang i Erhvervsuddannelser for voksne.

For at blive optaget på en euv skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal være 25 år eller derover.
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit, med mindre du har en uddannelsesaftale (praktikplads) eller har 2 års relevant erhvervserfaring og derfor starter direkte på skoleundervisningen i hovedforløbet.

Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Se oversigt med alle erhvervsuddannelserne.

Læs mere om ansøgning, optagelse, grundforløb, fremtidsmuligheder og meget andet i eud-universet.

Erhvervsuddannelse med eux

Mange erhvervsuddannelser kan tages med eux.

Med eux udvider du dine muligheder for at videreuddanne dig.

Eux