Artikel

Over 25 år

For dig, der er fyldt 25 år og ønsker at tage en erhvervsuddannelse, findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) bygger videre på den  erfaring og uddannelse, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge. Du kan også tage en euv, hvis du ikke tidligere har gennemført en uddannelse eller har erhvervserfaring.

Som optakt til en euv vil erhvervsskolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit uddannelsesforløb.

Uddannelsens forløb

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb.

Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra nul til 20 uger.

Hovedforløbet består både af skoleundervisning og oplæring. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksne vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Som voksen med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse vil du typisk følge et hovedforløb, hvor skoleundervisningen er mindst 10 pct. kortere.

Den indledende realkompetencevurdering kan vare fra en halv dag til fem dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med dig, og er du i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang i Erhvervsuddannelser for voksne.

Adgangskrav

For at søge optagelse på en euv skal du:

  • være fyldt 25 år

Derudover skal du som hovedregel:

  • have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • have mindst 2,0 i både dansk og matematik, enten ved afgangseksamen i 9. klasse, afsluttende prøver i 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Endelig skal du have en samtale med erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.

Få mere at vide

Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne - euv.

Se oversigt med alle erhvervsuddannelserne.

Erhvervsuddannelse med eux

Mange erhvervsuddannelser kan tages med eux.

Med eux udvider du dine muligheder for at videreuddanne dig.