Artikel

Nedlagte uddannelser

Der bliver hvert år nedlagt uddannelser på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Det gælder både uddannelser for unge og uddannelser for voksne.

Nedenfor ses uddannelser, hvorpå der ikke længere er optag.

Fold alle afsnit ud

Ungdomsuddannelser

 • Byggemontagetekniker (erhvervsuddannelse): Uddannelsen er nedlagt pr. 1. august 2020, og der optages ikke elever herefter.
 • Erhvervsgrunduddannelse (egu): Egu blev fra den 1. august 2019 en del af Forberedende grunduddannelse (FGU).
 • Iværksætter
 • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
 • Produktionsskoler

Videregående uddannelser

Professionsbacheloruddannelser

VIA udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Fashion Shoot - Nordic Noir (enkeltfag fra uddannelsen I Multiplatform Storytelling and Production)

Kandidatuddannelser

Aarhus Universitet udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Corporate Communication

Københavns Universitet udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Polsk sprog og kultur (det er fortsat muligt at læse polsk som en specialisering under kandidatuddannelsen i østeuropastudier)

Copenhagen Business School udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Service Management

Aalborg Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelser:

 • Maskinkonstruktion
 • Netværk og distribuerede systemer
 • Wireless Communication Systems

Voksen- og efteruddannelser

Diplomuddannelser

Diplomuddannelsen i ældrearbejde. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Masteruddannelser

KU udbyder ikke længere: 

 • Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Roskilde Universitet udbyder ikke længere:

 • Master i oplevelsesledelse. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

SDU udbyder ikke længere:

 • Master i rehabilitering. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Aalborg Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Master i Sundhedsinformatik. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Aarhus Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelser:

 • Master i socialpædagogik. Uddannelsen blev i 2017 sammenlagt med Master i specialpædagogik til Master i specialpædagogik og socialpædagogik.
 • Master i specialpædagogik. Uddannelsen blev i 2017 sammenlagt med Master i socialpædagogik til Master i specialpædagogik og socialpædagogik.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udbyder ikke længere:

 • Master i musikalsk akkompagnement til dans.

Andre uddannelser

Aarhus Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Forfatterskolen for børnelitteratur. Uddannelsen er nedlagt i 2020.

Instituttet for Blinde og Svagsynede udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Musikprofil uddannelsen. Uddannelsen er nedlagt i 2021.