Artikel

Nedlagte uddannelser

Der bliver hvert år nedlagt uddannelser på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Det gælder både uddannelser for unge og uddannelser for voksne.

Nedenfor ses uddannelser, hvorpå der ikke længere er optag.

Fold alle afsnit ud

Ungdomsuddannelser

  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)
  • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
  • Produktionsskoler

Videregående uddannelser

Kandidatuddannelser

Aalborg Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelser:

  • Netværk og distribuerede systemer
  • Wireless Communication Systems