Referencepanel
Artikel

Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer angivet ved et tal fra 1 til 8. Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU.

Eksempelvis er uddannelser på niveau med grundskolen niveau 1 og 2 (i enkelte tilfælde niveau 3), mens ungdomsuddannelserne har niveauerne 3, 4 og 5.

Det betyder, at du kan bygge videre på de kvalifikationer, du opnår på en uddannelse, i en anden uddannelse.

Hvad er et kvalifikationsniveau

På alle uddannelser lærer man noget forskelligt. Mere uddannelse giver mere viden og større kunnen.

I uddannelser på niveau med grundskolen får du en viden, som du kan bygge videre på ved at tage en uddannelse på et højere niveau.

Niveauerne gør det også muligt at sammenligne danske uddannelser med uddannelser i andre lande.

Den danske kvalifikationsramme

diagram over kvalifikationsniveauerne
Skemaet viser, hvilke niveauer de forskellige typer af uddannelsesbeviser og grader er indplaceret på.

Niveauerne indgår i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, som er en samlet, systematisk oversigt over offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader, man kan tage i det danske uddannelsessystem.

Uddannelsesbeviserne og graderne er indplaceret på de 8 niveauer ud fra den viden, de færdigheder og de kompetencer, som uddannelserne giver.

Uddannelsesbeviser opnås på de gymnasiale uddannelser samt på de fleste erhvervsrettede uddannelser, fx befaren skibsassistent, tømrer eller AMU-uddannelser. Uddannelsesbeviser indplaceres på niveau 1-5.

Eksempler på beviser er Folkeskolens Afgangsprøve, FSA og Bevis for 10. klasse, FS10. De ligger på henholdsvis niveau 1 og 2.

Tilsvarende kvalifikationsrammer findes i andre EU-lande. På den måde er det lettere at forstå, sammenligne og få anerkendelse for kvalifikationer på tværs af lande i Europa.

Se skemaet med eksempler på grader og beviser på Den Danske Kvalifikationsramme.

Det, du kan og ved

Et kvalifikationsniveau består af tre dele:

  • Din viden og dine erfaringer, både det du har læst og lært og det du selv har forstået
  • Dine færdigheder, alt det du kan gøre og udføre med hænderne og kroppen
  • Dine kompetencer - den måde du anvender din viden og dine færdigheder på.
kompetencecirklen
Cirklen viser den måde du bliver dygtigere på, nemlig hvordan viden, færdigheder og kompetencer spiller sammen.

Det, du ved (din teori, din forståelse, din erfaring, din uddannelse), kombineret med dine færdigheder (praktik) sætter dig i stand til at handle.

Det, du magter, er summen af din viden og din kunnen.

Faglig viden (uddannelse) kombineret med faglig kunnen giver faglige kompetencer. Den måde, du bruger dem på, viser hvor dygtig du er.

Når du gør noget, får du erfaring, der øger din viden og din kunnen. Når du uddanner dig, ved du mere og kan mere. Så kan du gøre endnu mere. Du bliver dygtigere.

Uddannelse hele livet

På alle uddannelser, uanset niveau, får du en masse viden og en masse færdigheder. Viden er nødvendig for at kunne udføre et job og for at kunne lære endnu mere. Færdigheder er alt det du kan gøre med din viden.

Kombinationen af din viden og dine færdigheder sætter dig i stand til at handle og gøre nogle af de ting, du har lyst til eller som forventes af dig. Derfor er det vigtigt at uddanne sig gennem hele livet

Kvalifikationsniveauer for uddannelser på grundskoleniveau

Folkeskolens afgangsprøver kan du også tage på en række andre uddannelser, fx 10. klasse, Efterskoler, Frie fagskoler, Ungdomsskolen.

Desuden kan du deltage i undervisning på grundskoleniveau på Almen voksenuddannelse (AVU) samt Forberedende voksenundervisning (FVU).

Få mere at vide

Se en beskrivelse af indholdet i de enkelte kvalifikationsniveauer.

Se mere om Kvalifikationsrammen for Livslang Læring på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.