Kursus

Montering og indretning af rammetelte

Du lærer at montere og indrette rammetelte på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med udgangspunkt i godkendte pladsfordelingsplaner. Desuden lærer du at vedligeholde rammetelte og foretage mindre samt midlertidige reparationer af rammetelte. Du får kendskab til ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsgange og arbejdsstillinger ved montering og indretning af rammetelte. Endelig bliver du i stand til at bruge sikkerhedsregler inden for brand, el og gas som grundlag for montering og indretning af telte.

Fakta

Navn:
Montering og indretning af rammetelte
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsen varer 5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2765
Fagkode:
40583-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Deltageren kan montere og indrette rammetelte på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med udgangspunkt i godkendte pladsfordelingsplaner. Desuden kan deltagere vedligeholde rammetelte og foretage mindre samt midlertidige reparationer af rammetelte. Deltageren kan arbejde ergonomisk hensigtsmæssigt og anvende fordelagtige arbejdsgange ved montering og indretning af rammetelte. Endelig kan deltageren bruge sikkerhedsregler inden for brand, el og gas som grundlag for montering og indretning af telte.

Varighed

Uddannelsen varer 5,0 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland