Kursus

Koordinering af teltmontage

Du lærer at koordinere hele teltmontageopgaven fra start til slut samt at sikre kvaliteten i teltmontering og -indretning i forhold til kunde og kontrakt. Du lærer at afklare kontrakt og aftaler i dialog med kunden, bedømme teltplads, placering og indretning af telte med udgangspunkt i pladsfordelingsplanen samt gældende regler og forskrifter. På baggrund af gældende lovgivning lærer du at instruere og igangsætte kolleger, kunder og frivillige ved opstilling og nedtagning af telte samt maskiner. Endelig lærer du at instruere kunden i brug af telt og udstyr, herunder brandslukningsudstyr, flugtveje og nødbelysning.

Fakta

Navn:
Koordinering af teltmontage
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsen varer 5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2765
Fagkode:
40581-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Deltageren kan koordinere teltmontageopgaven fra start til slut og sikre kvaliteten i teltmontering og -indretning i forhold til kunde og kontrakt. Deltageren kan desuden afklare kontrakt og aftaler i dialog med kunden, bedømme teltplads, placering og indretning af telte med udgangspunkt i pladsfordelingsplanen samt gældende regler og forskrifter. På baggrund af gældende lovgivning kan deltageren instruere og igangsætte kolleger, kunder og frivillige ved opstilling og nedtagning af telte samt maskiner. Endelig kan deltageren instruere kunden i brug af telt og udstyr, herunder brandslukningsudstyr, flugtveje og nødbelysning.

Varighed

Uddannelsen varer 5,0 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser