Kursus

El - fejlfinding i styretavler på anlæg over 100kW

Deltageren opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering.Deltageren kan ved hjælp af elektrisk målerudstyr og diagrammer selvstændigt foretage systematisk fejlfinding i styretavler til fyrede anlæg over 100 KW.

Fakta

Navn:
El - fejlfinding i styretavler på anlæg over 100kW
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
46594-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til personer, der er beskæftiget inden for det varmetekniske område og skal kunne opbygge elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering samt foretage systematisk fejlfinding i styretavler til fyrede anlæg over 100 KW.

Mål

Deltageren opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering.Deltageren kan ved hjælp af elektrisk målerudstyr og diagrammer selvstændigt foretage systematisk fejlfinding i styretavler til fyrede anlæg over 100 KW.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser