Kursus

Varmepumper med naturlige kølemidler

Efter gennemført uddannelse kan deltageren beregne varmepumpens COP værdi og forstår og kan anvende sæsonvariation ved dimensionering af varmepumpen. Deltageren kan foretage målinger på anlæg i drift og ud fra disse analysere varmepumpens aktuelle driftsparametre. Deltageren kan idriftsætte og indregulere varmepumpeanlæg i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og sikkerhedsforskrifter.

Fakta

Navn:
Varmepumper med naturlige kølemidler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
40036-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for det køletekniske område, og som skal kunne idriftsætte, indregulere, fejlfinde og servicere varmepumper med naturlige kølemidler.

Mål

Deltageren kan, med viden om CO2 og kulbrinteanlægs egenskaber, kredsprocesser og ved hjælp af h, log p-diagrammer, beregne varmepumpers COP værdi og anvende sæsonvariations data ved dimensionering af varmepumpe installationer. Deltageren kan desuden, med viden om varmeoptagerens og varmeafgiverens driftsparametre, idriftsætte og indregulere varmepumpeanlæg i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og sikkerhedsforskrifter.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.