Kursus

Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg

Deltageren kan redegøre for køleanlægs funktion og foretage udskiftning og indregulering af komponenter. Deltageren har kenskab til Dansk Lovgivning for køleanlæg.Deltageren kan medvirke ved evakuering, påfyldning og aftapning af kølemidler og olier.

Fakta

Navn:
Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
48605-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, der arbejder i, eller ønsker at kvalificere sig til at arbejde i, kølebranchen med arbejdsopgaver inden for montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg.

Mål

Deltageren kan redegøre for et køleanlægs funktion og kan foretage udskiftning og indregulering af komponenter, der indgår i mindre køleanlæg. Deltageren lærer at håndtere kølemidler under tryk, kølemiddelflasker og tilhørende standarder.   Deltageren har kenskab til gældende Dansk Lovgivning for køleanlæg. Herunder kan deltageren indplacere anlæg i Arbejdstilsynets regler for kølemontørcertifikater. Sammenholdt med kendskab til kravet om eftersynspligtige anlæg, sætter dette deltageren i stand til at udføre eftersyn på køleanlæg. Deltageren kan medvirke ved evakuering, påfyldning og aftapning af kølemidler og olier i henhold til miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Deltageren opnår kendskab til kølemidlers miljømæssige konsekvenser. Dette sætter deltageren i stand til at vejlede kunden og vælge det rigtige kølemiddel til et givent anlæg. Herunder opnår eleven tillige kendskab til Global Warming Potential (GWP). Det sætter deltageren i stand til at overholde den nationale og internationale lovgivning, der gælder for det køletekniske område.

Varighed

10,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.