Kursus

Drift og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg

Efter gennemført uddannelse kan deltageren foretage idriftsætning, driftsovervågning og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg samt economizer køleanlæg. Deltageren kan ændre anlæggets set-punkter ved brug af pc-programmel og anden elektronisk bestykning. Deltageren kan idriftsætte anlæg med pumpecirkulation. Deltageren kan foretage fejlfinding, indgreb og reparation på ammoniakkøleanlæg.

Fakta

Navn:
Drift og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
44709-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder i eller som ønsker at kvalificere sig til at arbejde i kølebranchen, med arbejdsopgaver inden for montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg, primært NH3. Deltageren har kvalifikationer mindst svarende til slutmålene på drift af ammoniakkøleanlæg

Mål

På uddannelsen lærer deltageren at foretage idriftsætning, driftsovervågning og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg samt at economizer køleanlæg og ændre anlæggets set-punkter ved brug af pc-programmel og anden elektronisk bestykning.Deltageren lære at idriftsætte anlæg med pumpecirkulation og foretage fejlfinding, indgreb og reparation på ammoniakkøleanlæg. Deltageren lærer at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med ammoniak som kølemiddel.

Varighed

5 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser