Kursus

Rep. og udskiftning af aluminium karrosseridele

Deltagerne kan reparere forskellige skadestyper og områder på aluminium karrosseridele ud fra fabrikantens anvisninger samt udføre korrekt sammenføjningsteknik. Dette ud fra indsigt i vigtigheden og brugen af specifikt aluminiumsværktøj, samt valg af relevante opretningsmetoder på aluminium karrosseridele, eksempelvis i form af varmebehandling og/eller brug af håndholdt opretningsudstyr.

Fakta

Navn:
Rep. og udskiftning af aluminium karrosseridele
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2743
Fagkode:
49513-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod personer, der beskæftiger sig med eller søger beskæftigelse med reparation eller udskiftning af aluminium på køretøjer.

Mål

Deltageren opnår viden om reparation, udskiftning og behandling af aluminium anvendt i karrosseridele. Deltageren kan ud fra fabrikantens anvisninger vurdere samt reparere forskellige skadestyper og områder på aluminium karrosseridele. Deltageren opnår indsigt i vigtigheden og brugen af specifikt aluminiumsværktøj, samt valg af relevante opretningsmetoder på aluminium karrosseridele, i form af varmebehandling eller brug af håndholdt opretningsudstyr. Deltageren kan herunder udvælge korrekt reparations- og opretningsmetode samt anvende opretningsværktøj.Deltageren kan i forbindelse med reparation eller udskiftning af aluminium karrosseridele udføre korrekt sammenføjningsteknik i form af limning, nitning og MIG-svejsning.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.