Kursus

Fremstilling af karrosseridele 2

Kursus i opbygning af Motorcykeltanke og andre karrosseridele ved brug af skabeloner og anvendelse af metoder fra traditionelt håndværk. Der benyttes engelsk hjul, strække/stukkeværktøj mm., og der vil blive vist og prøvet forskellige metoder til fremstilling af skabeloner.

Fakta

Navn:
Fremstilling af karrosseridele 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2743
Fagkode:
48095-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det karrosseritekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation af karrosserier. Det anbefales, at deltagerne har gennemført kursus ¿Fremstilling af karrosseridele 1¿ eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan selvstændigt fremstille og anvende skabeloner til fremstilling af komplicerede karrosseridele og kopiering af eksisterende dele. Deltageren kan anvende engelsk hjul, sikke/bertelmaskine, strække/stukke værktøj og trækølle med sandsæk i forbindelse med fremstilling af komplicerede karrosseridele. Det traditionelle håndværk vægtes højt på kurset.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.