Kursus

Akvarie og terrarieteknik

Faget giver forudsætninger for at indrette akvarier og terrarier samt anvende tekniske installationer til at regulere miljøet i akvarier og terrarier.

Fakta

Navn:
Akvarie og terrarieteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
9807-

Akvarie- og terrarieteknik er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der har brug for grundlæggende viden om teknik til pasning af dyr i akvarier og terrarier.

Mål

Målet er, at du kan udføre alle praktiske opgaver vedrørende akvarie- og terrarieteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

Du har kendskab til sundhed og sygdom hos fisk og terrariedyr, til klimaregulering og vandets fysiske/kemiske egenskaber.

Du har kendskab til de almindelige terrarieplanter og vandplanter, herunder deres betydning for klimaet og vandkvaliteten.

Du kan redegøre for de tekniske installationer og deres betydning for at holde dyr i akvarier og terrarier.

Du kan anvende og vedligeholde tekniske hjælpemidler, der bruges i forbindelse med akvarier og terrarier.

Du kan desuden indrette akvarier og terrarier til udstilling af dyr under hensyn til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov samt dyrets krav til biotopen.

Endelig kan du overvåge og regulere vandkvaliteten for de dyr og planter, som er i akvariet/terrariet.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser