Kursus

Etablering af regnbede

Du vil kunne dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler samt anvende planter, der trives i regnbede og samtidigt virker fremmende for biodiversiteten. Du vil endvidere kunne vedligeholde eksisterende regnbede, herunder vedligeholdelse af tekniske installationer.

Fakta

Navn:
Etablering af regnbede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
49881-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Mål

Deltageren kan: - Dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler og lovgivning. - I sit daglige arbejde anvende kendskab til planter, der trives i regnbede og samtidigt virker fremmende for biodiversiteten. - Vedligeholde eksisterende regnbede, herunder vedligeholdelse af tekniske installationer - såsom brønde, faskiner, render, opsamlingstrug, sandfang, overløb og lign.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.