Kursus

Pladebearbejdning, trin 1

Du lærer at udføre almindeligt forekommende opmærknings- og pladeudfoldningsopgaver efter DS/ISO tegninger samt ud fra gældende sikkerhedsprocedurer at betjene konventionelle klippe-, bukke- og valsemaskiner samt CNC-styret kantpresse. Endvidere lærer du at forstå produktionsforløbet samt opmåle og kvalitetsbestemme fremstillede emner.

Fakta

Navn:
Pladebearbejdning, trin 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2230
Fagkode:
48921-

-

Målgruppe

Personer, der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Ud fra en arbejdstegning fremstille emner ved klippe-, bukke- og valsemaskiner i virksomheden.Betjene klippe-, bukke- og valsemaskiner efter gældende sikkerhedsprocedurer samt kvalitetssikre efter gældende standarder. Ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjene en opstillet programmeret CNC-styret kantpresse.Kvalitetssikre egen produktion efter gældende standarder. Ud fra viden om ergonomiske forhold tilrettelægge arbejdet ved en CNC-styret kantpresse.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.