Kursus

Sundhedsfremme i tandklinikken

Efter kurset kan du ud fra en sundhedspædagogisk tilgang arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i arbejdet med patienten, og planlægge og gennemføre kostvejledning. Du kan forklare patienten om sammenhængen mellem plak og sygdomDeltageren kan anvende anerkendende kommunikation i arbejdet med at motivere den enkelte patient.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme i tandklinikken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48760-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte tandklinikassistenter.

Mål

Du kan anvende sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse i arbejdet med den enkelte patient, og planlægge og gennemføre individuelle kostvejledninger med henblik på forebyggelse af tandsygdomme.Du kan forklare patienten om sammenhængen mellem plak og sygdom.Du kan anvende anerkendende kommunikation i arbejdet med at motivere den enkelte patient.

Varighed

1,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.