Kursus

Klinikadministration - indkøbs- og økonomistyring

Efter uddannelsen kan deltageren styre varelageret, varetage indkøbsfunktionen på en hensigtsmæssig måde ift. økonomi og kvalitet samt udføre de daglige administrative opgaver, herunder kasseopgørelse og simple posteringer.

Fakta

Navn:
Klinikadministration - indkøbs- og økonomistyring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
47600-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte ufaglærte og faglærte tandklinikassistenter.

Mål

Deltageren kan selvstændigt styre varelageret på tandklinikken og varetage indkøbsfunktionen på en hensigtsmæssig måde i forhold til økonomi og kvalitet.Deltageren kan udføre de daglige administrative opgaver, herunder kasseopgørelse og simple posteringer.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.