daghøjskolekurser
Andre uddannelser

Daghøjskolekurser

En daghøjskole tilbyder folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende undervisning. Hver daghøjskole har sin egen faglige profil med fag og emner. En daghøjskole kan også henvende sig til unge, der vil søge en kreativ eller kunstnerisk uddannelse og har brug for et forberedende forløb.

Fakta

Navn:
Daghøjskolekurser
Varighed:
Få uger - 1/2 år
Adgangskrav:
Alle
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du kan vælge at specialisere dig i emner, du interesserer dig for. Det kan fx være psykologi, idræt og natur eller it, journalistik og kommunikation.

Daghøjskolerne henvender sig til voksne. Mange er ledige, som kommer for at lære noget og få et personligt løft for at forbedre mulighederne for job og uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den enkelte skole tilrettelægger selv undervisningen og kan udbyde mange forskellige emner inden for fx kunst, artitektur, design, musik, idræt, sprog, natur eller it.

Undervisningen tager hensyn til den enkelte deltager, lige som der vil være vejledning undervejs i et undervisningsforløb.

En daghøjskole kan efter aftale med det lokale VUC tilbyde forberedende voksenundervisning (FVU), som er læse-, skrive- og regneundervisning.

Daghøjskolerne er først og fremmest i de større byer landet over.

Eksamen

Undervisningen afsluttes ikke med eksamen, med mindre der indgår undervisning under anden uddannelseslov. Der gives ikke karakter i fagene. Du kan normalt få bevis på den undervisning, du har deltaget i.

Varighed

Længden af kurserne kan variere fra få uger til 1/2 år.

Optagelse og adgang

Der kræves ingen bestemte forudsætninger for at gå på en daghøjskole. Du tilmelder dig ved at henvende dig til den enkelte skole.

Kommune eller jobcentre kan som led i en aktivering tilbyde ledige m.fl. kurser på en daghøjskole.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på de fleste daghøjskoler.

Du kan eventuelt få støtte til et kursus på en daghøjskole:

  • Ledige dagpengemodtagere under 25 år kan bevare retten til dagpenge (50%) til kursusforløb under det første halve år af ledighedsperioden.
  • Uddannelsesydelse, kontanthjælp eller introduktionsydelse, hvis opholdet er led i en handlingsplan for enten ledige forsikrede, ledige kontanthjælpsmodtagere eller nyankomne udlændinge.
  • Et forløb kan være led i revalidering.

Ofte vil du dog selv skulle finansiere dit ophold.

Du kan ikke få VEU-godtgørelse eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til forløb på en daghøjskole.