Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation, RPA (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Du får en introduktion til robotteknologi og lærer at identificere arbejdsprocesser, der er velegnede til automatisering.

Fakta

Navn:
Teknologiforståelse til Robotic Process Automation, RPA (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer også om robotteknologiernes betydning for mennesker, så du kan gå dialog om etiske spørgsmål, der kan opstå når robotteknologi tages i brug.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet har fokus robotteknologiens muligheder, men også hvordan RPA-teknologien (Robotic Process Automation) påvirker arbejdsmiljøet, når vi får robot-kollegaer. Spørgsmål som medarbejdernes rolle under og efter implementering af RPA-teknologi og ændrede jobvilkår er også en del af undervisningen.

Du lærer at:

  • redegøre for udbredte RPA-teknologier
  • anvende dialog som arbejdsredskab til undersøgelser i egen organisation.
  • identificere og foreslå arbejdsprocesser, der er velegnede til automatisering
  • indgå i dialog om teknologiens betydning for mennesker
  • indgå i dialog om roller og arbejdsfordeling før, under og efter implementering af robotteknologi
  • kommunikere sagligt omkring problematikker før og efter indførsel af robotteknologi.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. november 2021
10. januar 2022
Teknologiforståelse til Robotic Process Automation Dagundervisning 8260 Viby J