Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation, RPA (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Du får en introduktion til robotteknologi og lærer at identificere arbejdsprocesser, der er velegnede til automatisering.

Fakta

Navn:
Teknologiforståelse til Robotic Process Automation, RPA (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer også om robotteknologiernes betydning for mennesker, så du kan gå dialog om etiske spørgsmål, der kan opstå når robotteknologi tages i brug.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet har fokus robotteknologiens muligheder, men også hvordan RPA-teknologien (Robotic Process Automation) påvirker arbejdsmiljøet, når vi får robot-kollegaer. Spørgsmål som medarbejdernes rolle under og efter implementering af RPA-teknologi og ændrede jobvilkår er også en del af undervisningen.

Du lærer at:

  • redegøre for udbredte RPA-teknologier
  • anvende dialog som arbejdsredskab til undersøgelser i egen organisation.
  • identificere og foreslå arbejdsprocesser, der er velegnede til automatisering
  • indgå i dialog om teknologiens betydning for mennesker
  • indgå i dialog om roller og arbejdsfordeling før, under og efter implementering af robotteknologi
  • kommunikere sagligt omkring problematikker før og efter indførsel af robotteknologi.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse