Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Statistik (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Modulet giver dig værktøjer til at udarbejde og fortolke på statistiske data, der danner grundlag for ledelsesmæssige beslutninger i din virksomhed.

Fakta

Navn:
Statistik (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer om metoder til dataindsamling, og du kan anvende metoder til at analysere og bearbejde de indsamlede data. Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet introducerer dig til grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder. Du får kvalifikationer til at tage del i arbejdet med statistiske analyser inden for det økonomiske fagområde.

Du beskæftiger dig med:

 • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Hypotesetest og konfidensintervaller
 • Variansanalyse
 • Antalstabeller
 • Regressionsanalyse
 • Stikprøveudvælgelse

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. august 2020
26. november 2020
Statistik Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
31. august 2020
31. december 2020
Statistik Aftenundervisning 8260 Viby J
*
31. august 2020
8. januar 2021
Statistik - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
10. september 2020
26. november 2020
Statistik Dagundervisning 2900 Hellerup
*
14. september 2020
29. januar 2021
Statistik Aftenundervisning 6000 Kolding
*
14. september 2020
7. januar 2021
Statistik Aftenundervisning 1366 København K
*
8. februar 2021
10. juni 2021
Statistik Aftenundervisning 8260 Viby J
*
22. februar 2021
10. juni 2021
Statistik Aftenundervisning 5000 Odense C
*
22. februar 2021
10. juni 2021
Statistik Aftenundervisning 7100 Vejle
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Statistik - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
26. april 2021
10. juni 2021
Statistik Dagundervisning 6000 Kolding