Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Årsrapport og regnskabsanalyse (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Modulet giver dig indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du lærer bl.a. at analysere, beskrive og vurdere eksterne årsrapporter.

Fakta

Navn:
Årsrapport og regnskabsanalyse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet giver dig indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du lærer bl.a. at analysere, beskrive og vurdere eksterne årsrapporter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har fokus på at forstå praksis, teori og metode i forhold til regnskabslovgivning.

Du beskæftiger dig blandt andet med:

  • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen
  • Årsrapportens formål og hovedindhold
  • Driftøkonomiske regnskaber kontra skatteregnskaber
  • Virksomhedsanalyse og risikodækning
  • Værdiansættelse af virksomheder.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. april 2022
9. juni 2022
Årsrapport og regnskabsanalyse Dagundervisning 6000 Kolding