Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Årsrapport og regnskabsanalyse (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Modulet giver dig indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du lærer bl.a. at analysere, beskrive og vurdere eksterne årsrapporter.

Fakta

Navn:
Årsrapport og regnskabsanalyse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet giver dig indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du lærer bl.a. at analysere, beskrive og vurdere eksterne årsrapporter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har fokus på at forstå praksis, teori og metode i forhold til regnskabslovgivning.

Du beskæftiger dig blandt andet med:

  • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen
  • Årsrapportens formål og hovedindhold
  • Driftøkonomiske regnskaber kontra skatteregnskaber
  • Virksomhedsanalyse og risikodækning
  • Værdiansættelse af virksomheder.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. april 2024
7. juni 2024
Årsrapport og regnskabsanalyse Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. november 2024
10. januar 2025
Årsrapport og regnskabsanalyse Dagundervisning 6000 Kolding