Indledende kurser til akademiuddannelserne
Kursus

Indledende kemi, miljøteknologi

Indledende kemi forbedrer dine forudsætninger for at begynde på akademiuddannelsen i miljøteknologi.

Fakta

Navn:
Indledende kemi
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Ca. 3 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Kurset henvender sig fx til faglærte, der mangler forudsætninger i kemi eller vil genopfriske faget.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget omfatter emnerne:

  • Det periodiske system
  • Kemiske reaktioner
  • Redoxprocesser
  • Kemisk regning

Kurset kan udbydes på erhvervsakademier, som tilbyder akademiuddannelsen i miljøteknologi.

Eksamen

Der er ikke prøve efter indledende kemi.

Varighed

Kurset varer ca. 3 måneder på deltid og har et omfang af 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for at søge optagelse på akademiuddannelserne.

Du kan tage indledende kemi i forbindelse med, at du søger optagelse - eller allerede ér optaget - på et modul til en akademiuddannelse.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hertil kommer udgifter til bøger og andre materialer.

Du kan ikke søge SVU til de indledende kurser.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.