Indledende kurser til akademiuddannelserne
Kursus

Indledende biologi, miljøteknologi

Indledende biologi forbedrer dine forudsætninger for at følge undervisningen på akademiuddannelsen i miljøteknologi.

Fakta

Navn:
Indledende biologi, miljøteknologi
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Ca. 3 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Faget henvender sig til personer, der mangler forudsætninger i biologi eller ønsker at genopfriske faget.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget omfatter emnerne:

  • Fotosyntese og respiration
  • Mikrobiologi
  • Energiflow og fødekæder

Kurset kan udbydes på erhvervsakademier, som tilbyder akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen

Der er ikke prøve efter indledende biologi.

Varighed

Kurset varer ca. 3 måneder på deltid.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for at søge optagelse på akademiuddannelserne.

Du kan tage indledende biologi i forbindelse med, at du søger optagelse - eller allerede ér optaget - på et modul til en akademiuddannelse.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hertil kommer udgifter til bøger og andre materialer.

Du kan ikke søge SVU til de indledende kurser.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.