Artikel

Mit UG - Mine jobforslag

Eleverne arbejder med jobmuligheder og uddannelsesmæssige krav til et givent job ved hjælp af værktøjet Mine jobforslag.

I værktøjet Mine jobforslag på Mit UG angiver eleven sit ønske til et kommende job og får en liste af jobforslag frem.

Læs mere om værktøjet her i artiklen eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

 

Målgruppe: 8. og 9. klasse

Kompetenceområder: Fra uddannelse til job, Arbejdslivet

Undervisningsforløb: Eleverne går individuelt ind på Mit ug, vælger Mine jobforslag og får en liste af jobforslag frem. Parametrene, der ligger til grund for listen, bidrager til debat i klassen om valg af job. Debatten kan konkretiseres med brug af et digitalt afstemningsværktøj som fx shakespeake eller socrative.

Spørgsmål til afstemning:

  • Hvad skal der være meget af i det job, jeg har lyst til? Ansvar, kontakt med mennesker, kreativitet, praktiske opgaver, selvstændighed, teori og analyse
  • Hvad kan ellers være vigtigt? Høj løn, status, rejsemuligheder, tryghed, udfordringer, andet?
     

Eleverne vælger hver et job ud fra deres liste og besvarer parvis følgende spørgsmål. Besvarelserne kan evt. deles på padlet.

  • Hvad vil det koste mig/kræve af mig af få sådan et job? Hvad er vejen til jobbet? Er der flere veje end én? Kræver det en prøve i 9./10. klasse måske med bestemte karakterer? Kræver det gymnasial uddannelse? Kræver det en læreplads?
     

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Forberedelse og materialer: Adgang til nettet, alle devices kan bruges. Opret spørgsmål på shakespeak eller socrative. Opret væg på padlet.

Links: Mit UG, socrative.com, shakespeak.com, Padlet