job og arbejdsmarkedet i Danmark

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Her findes de ældste job i verden, alle dem, der udnytter naturens ressourcer til produktion af madvarer.

Der er alle jobbene inden for landbruget, både med planteavl og dyreproduktion. Der er job inden for skovbrug, fiskeri til havs og i dambrug, og der er gartneri med både planter og træer.

Det er også her, dyrlægens og veterinærsygeplejerskens job hører til, foruden job med pasning og pleje af dyr, både nyttedyr, kæledyr og forsøgsdyr.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.