Mine realkompetencer
Artikel

Mine Realkompetencer

Mine Realkompetencer er et digitalt værktøj for voksne, som gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse.

Er du over 25 år, begynder din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering, også kaldet en RKV. En RKV er en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Den skal afklare, om du kan få afkortet dit uddannelsesforløb.

Med værktøjet Mine Realkompetencer kan du som uddannelsessøgende selv gennemføre en vejledende kompetencevurdering. Dermed kan du, allerede inden du søger optagelse på en erhvervsuddannelse, få en idé om mulighederne for at få afkortet din uddannelse.

Prøv værktøjet

Fold alle afsnit ud

Hvem kan bruge værktøjet?

Mine Realkompetencer henvender sig til uddannelsessøgende på 25 år og derover, der ønsker at søge optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Værktøjet kan desuden bruges af vejledere på erhvervsskoler, som står for at gennemføre realkompetencevurderinger.

Kom godt i gang

Når du har startet værktøjet, skal du

  • vælge den uddannelse, du er interesseret i. Du kan enten bruge søgefeltet eller klikke på linket ’Vis alle erhvervsuddannelser’. Der er lidt over 100 erhvervsuddannelser.
  • besvare på en række spørgsmål om uddannelse og erhvervserfaring

Ud fra dine svar kan værktøjet beregne, hvor meget du muligvis vil kunne afkorte dit uddannelsesforløb.

Vær opmærksom på, at den beregning værktøjet laver, er vejledende. Det er altid den skole, du søger ind på, som står for den endelige vurdering af, hvor meget du kan afkorte din uddannelse.

Se kursus- og uddannelsesbeviser

Overvej om du vil logge på med MitID eller bruge Mine Realkompetencer uden login. Fordelen ved at logge på er muligheden for automatisk overførsel af oplysninger om gymnasiale uddannelser og AMU-kurser, og at du kan gemme dine data og redigere dem på et senere tidspunkt.

Hvis du logger på med NemLog-in og giver samtykke, kan du se dine kursus- og uddannelsesbeviser.

Værktøjet kan vise:

  • GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere) fra 2010 og frem.
  • GSK (Gymnasial supplering) fra 2010 og frem.
  • Stx, hf, htx og hhx fra 2004 og frem.
  • Eux fra 2015 og frem.
  • AMU-kurser fra 2004 og frem.

Få resultatet

Som afslutning på kompetenceafklaringen får du en foreløbig opgørelse over mulighederne for afkortning af dit uddannelsesforløb.

Du kan evt. printe opgørelsen som pdf og dele den med skolen, hvor du søger optagelse. Her kan den indgå i den realkompetencevurdering, skolen gennemfører i forbindelse med din ansøgning om optagelse.