Vejledning
Artikel

Vejleder du unge til ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse?

Hvordan kan du bruge eVejledning i dit arbejde?
Fold alle afsnit ud

Digitale oplæg

I eVejledning holder vi en række digitale oplæg til forskellige målgrupper. Det er fx for forældre, der skal hjælpe deres barn med at vælge ungdomsuddannelse og for unge, der skal søge videregående uddannelse. Du kan se en samlet oversigt over tilbudden i artiklen Digitale oplæg og livechat.

Vi holder også digitale oplæg, der henvender sig til forskellige vejledere: 

Digitale oplæg for vejledere.

 

Vejledning i eVejledning

4K model, vejledning i eVejledning

I artiklen Vejledning i eVejledning fortæller vi om 4K-modellen, den kommunikationsmodel, vi bruger i vores daglige arbejde.

Vi har også arbejdet med at kombinere 4K-modellen med en karrierelæringsmodel. I artiklen kan du læse om både vores 4K-model og vores karrierelæringstilgang.

Chatindgang for lærere og vejledere

eVejledning har en særlig indgang for dig, der som lærer eller vejleder vil vise, hvordan man chatter med eVejledning. Indgangen kan du bruge i undervisningen, til et forældremøde eller lignende. Den særlige indgang betyder, at du kommer forrest i køen og kommer igennem til den første ledige vejleder.

Den særlige indgang er ikke egnet til en egentlig vejledning, men eleverne kan få en fornemmelse af, hvordan man bruger en chat, og eVejlederen kan kort fortælle, hvordan vi vejleder på chat og give eksempler på, hvad man kan spørge om.

Fortæl gerne eVejlederen, at vedkommende er på storskærm foran en klasse, forældregruppe eller lignende, hvis det er tilfældet.

Den særlige chatindgang er kun for dig som lærer eller vejleder og må ikke gives videre til individuel vejledning. Skal eleverne i din klasse på et senere tidspunkt i kontakt med eVejledning, skal de benytte den almindelige chatindgang.

Kom til den særlige indgang her.

Book en eVejleder til oplæg og dialog om uddannelser og job

Book en vejleder er en mulighed for, at du og dine elever/studerende/medlemmer/medarbejdere kan få et fælles oplæg om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, vejledning om at træffe et valg, inspiration til værktøjer og metoder i informationssøgning, hjælp til at skrive en motiveret ansøgning, voksenlærlingeordningen eller noget helt andet. Oplægget kan bruges som inspiration, inden fx dine elever arbejder videre med selvstændige opgaver. 

Alt kan komme i spil inden for vejledningsområdet. Oplæggene kan fx være:

Oplæg for lærere i grundskolen

 • Opdatering på viden om uddannelsessystemet
 • Introducere til ug.dk og de værktøjer, der er til rådighed der
 • Dialog om, hvordan man arbejder med elevernes tvivl om at træffe et valg

Oplæg for elever i grundskolen

 • Introduktion til ungdomsuddannelser og arbejdsmarked og hvordan man træffer et valg. 
 • Brug af værktøjer, som kan være hjælp til inspiration.

Oplæg for elever på ungdomsuddannelser

 • Introduktion til valg af videregående uddannelse
 • Hvordan skriver man en motiveret ansøgning?

Oplæg for ældre unge og voksne på højskole

 • Introduktion til valg af uddannelse
 • Hvordan skriver man en motiveret ansøgning?

Oplæg for voksne på sprogskole

 • Introduktion til uddannelsessystemets opbygning
 • Introduktion til inspirationsværktøjer på ug.dk

Oplæg for tillidsrepræsentanter om uddannelsesmuligheder

 • Introduktion til uddannelsessystemets opbygning og økonomiske ordninger

 

Fremgangsmåde

Du sender en mail til evejledning@stil.dk og fortæller om din målgruppe, om jeres ønske til tidspunkt  og om jeres ønske til tema. 

Varighed

Cirka en time, inklusive spørgsmål fra deltagerne. 

Platform

Zoom. Link udsendes til deltagerne, der skal have lyd og billede aktiveret. Deltagerne kan enten sidde ved hver deres skærm eller i et klasselokale med storskærm. 

Vi sender en forklaring på teknikken med i aftalen til jer. 

 

Materiale fra eVejlednings konferencer i 2020 og 2021

Har du deltaget i vores seneste konferencer og leder efter materiale og information, eller er du blot nysgerrig?

Find materiale fra vores konference i 2020: Kommunikation på digitale vilkår - vejledningens muligheder online

Læs et referat fra vores konference i 2021: Professionel vejledning til det foranderlige arbejdsmarked.