eVejlednings årskonference 2021
Artikel

eVejlednings årskonference 2021

eVejledning afholdte den 14. oktober 2021 årskonference med temaet: Professionel vejledning til det foranderlige arbejdsmarked

Der var tilmeldt 250 deltagere til den digitale dagskonference.

Professor Rie Thomsen

Professor Rie Thomsen var dagens første oplægsholder og talte ud fra overskriften Karrierevejledningens faglighed og muligheder og det blev konkretiseret ud fra Vejledning og vejledningsbehov i en tid, hvor arbejdsmarkedet er foranderligt.

Første spørgsmål til deltagerne var, at de skulle reflektere over, hvordan en film om karrierevejledning på 3 min. skulle være, hvis den skulle være modtagerrettet. Det kom der rigtig mange gode bud på i chatten, som Rie kunne bruge i sit oplæg.

Dernæst tog Rie os med på en historisk rejse i forhold til voksenvejledningen og hvordan udviklingen har været siden 2003. Og Rie fortalte om livssituationer, hvor voksne kan have brug for vejledning.

Oplægget sluttede med refleksioner over, hvordan fremtidens vejledning af voksne skal se ud og hvad det skal hedde. Er det karrierevejledning i stedet for voksenvejledning? Er det professionel vejledning eller noget helt andet? Rie fortalte også om vejledningen af voksne i Norge og fortalte om deres opbygning og opfordrede til, at vi i Danmark så i den retning og fik sat vejledning på den politiske dagsorden.

Rådgiver Hanne Shapiro

Hanne Shapiro, selvstændig rådgiver inden for analyse og policyrådgivning på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, talte om arbejdsgiverne og hvad de siger. Hun reflekterede over, hvordan morgendagens job ser ud og hvordan arbejdsmarkedet er under forandring. Udviklingen af arbejdsmarkedet er gået fra automatisering af industri- og vidensarbejde, til digitalisering og AI og videre til grøn og bæredygtig og nu til hyperkompleksitet og forandringshastighed.

Hanne kom i den forbindelse ind på erhvervsdynamikker og hvilke kompetencer fremtidens arbejdsmarked kræver og hvordan job omtales.

Ph.d og lektor Anna Ilsøe

Anna Ilsøe, PH.d. og lektor satte fokus på Digitale arbejdsmarkeder og fremtidens kompetencer fra jobs til opgaver. I den forbindelse kom hun omkring udviklingen i økonomien fra jobøkonomi til opgaveøkonomi og i den sammenhæng digitale arbejdsplatforme og kapitalplatforme. Det var for mange deltagere helt nye begreber i forhold til arbejdsmarkedet og særligt deres betydning i forhold til økonomi og hvilke uddannelsesniveauer, der arbejder på de forskellige platforme.

Anna Ilsøe har en bog på vej om Digitale arbejdsmarkeder – fra job til opgaver. Bogen udkommer i 2021.

Debatrum

I løbet af dagen kunne deltagerne vælge at deltage i 2 debatrum og de er beskrevet nedenfor. Det er lidt forskelligt fra rum til rum, hvor stor lyst der var til at debattere, men der var mange spørgsmål og kommentarer i chatten til de forskellige debatter og det tyder på et stort engagement hos deltagerne.

Heike Hoffmann, chefkonsulent, Dansk Industri Lærepladsfællesskabet - hvordan kan vi synliggøre erhvervsuddannelserne?

Kit Kjeldsholm Rasmussen, Souschef og uddannelses- og karrierevejleder, Studievalg Danmark Center Hovedstaden og Bornholm Unge på vej - Hvad driver de unges uddannelsesvalg?

Karrierekonsulent og workshopsfacilitator Karen Lintner, Arts Karriere, Aarhus Universitet ”Det stresser mig!” - Karrierevejledning i de videregående uddannelser i overgangen fra uddannelse til job

Rikke Marie Lykke, Uddannelsesambassadør i nationalt STARprojekt. Hvordan vejledes og kvalificeres ufaglærte til uddannelse eller hjælpes til omstilling til arbejdsmarkedet?

Sanne Højlyng og Thomas Jensen, eVejledning Hvem påvirker de unge i uddannelsesvalget? Hvordan håndterer vi, at vejlede dem i den kontekst?  

Chefkonsulent og karrierevejleder Iben Treebak, Fagforeningen Pharmadanmark Karrierevejledning ved fastbrændthed i karrieren