præsentation af eVejledning
Artikel

Præsentation af eVejledning

eVejledning tilbyder personlig og anonym vejledning om uddannelse, arbejdsliv og karriere i Danmark.

Som vejledningssøgende kan du både få vejledning omkring tvivl og valgproces, og du kan få information af mere faktuel karakter samt konkrete råd funderet i vores faglige viden. Dette kommer af en tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov.  

Vi er en del af Styrelsen for It og Læring, som er en del af Børne- og Undervisningsministeriet, og vores tilbud er gratis.

Vi vejleder digitalt, hvilket vil sige, at du kan henvende dig på chat, telefon, email og Facebook. Vi afholder også digitale oplæg. eVejledning har åbent både dag, aften og weekend og modtager ca. 80.000 henvendelser om året, hvilket giver os et solidt erfaringsgrundlag og nuanceret billede af vejledningssøgendes tanker om uddannelse og job.

Fold alle afsnit ud

Målgrupper

Vores målgrupper er alle, dvs. at vi vejleder både helt unge i grundskolen om valg af ungdomsuddannelse og perspektiverne i dette valg. Vi vejleder også de ældre unge omkring valg af uddannelse og job. Og vi vejleder forældre, som henvender sig på vegne af deres børn. Vores tredje store målgruppe er voksne, som vi vejleder om efter- og videreuddannelse, fx AMU-kurser eller en diplomuddannelse, men det kan også være erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser. Derudover vejleder vi andre professionelle, fx fra KUI, uddannelsessteder, jobcentre og A-kasser. Vi tilbyder også vejledning til virksomheder, der har medarbejdere, som skal efteruddannes eller opkvalificeres fx via AMU-kurser, akademi eller diplomuddannelser.

Kontaktmuligheder

I eVejledning har vi stor erfaring med brugen af digitale medier. De skriftlige medier, som chat og mail giver tid til refleksion, og der er mulighed for at sende links. Telefonmediet giver mulighed for hurtige svar eller en længere samtale om din situation. Digitale oplæg giver dig mulighed for at få generel viden om et konkret emne og få glæde af andres spørgsmål.

Vi tilbyder også vejledning gennem videomøde, og vi har vejledningsforløb for voksne i tilbuddet "Tjek dit arbejdsliv" og vejledningsforløb for studerende, der overvejer, om de er på rette uddannelse i tilbuddet "Tjek dit Studieliv".

Derudover er vi på Facebook, LinkedIn og Instagram, hvor du kan følge med i nyheder og vigtige datoer, som relaterer sig til uddannelse samt dagligdagen i eVejledning.

Vi videreformidler desuden vejledningsfaglig viden i Videnscenter for Vejledning, som du kan abonnere på. 

Både som privatperson og som fagprofessionel kan du kontakte os på alle medier og gøre brug af vores digitale oplæg for at få sparring og inspiration omkring uddannelse, arbejdsliv og karriere. Du vælger selv medie og tidspunkt, og du er velkommen til at henvende dig flere gange.

eVejlednings styrke

Begreber som karriere og livslang læring fylder en del i samfundet og for individet. Samfundet er blevet mere komplekst og ændrer sig med stigende hastighed. Det giver et behov for fortløbende udvikling af kompetencer. Valg af uddannelse og karriere foregår derfor over flere omgange i den enkeltes liv.

Vejledning i eVejledning kan gøre en forskel for dig, da vi kender og vejleder om hele uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Den viden gør eVejledning til et unikt tilbud, og betyder at vi kan understøtte dit behov for vejledning omkring både uddannelse og arbejdsliv.

I vores vejledning står vi på de vejledningsetiske principper uanset hvilken form for vejledning, det handler om. Og vi anvender en karrierelæringstilgang.

Det giver også nogle særlige forudsætninger at mødes digitalt. Fx kan anonym vejledning lette vejledningssituationen for nogle mennesker. Dertil kommer vores høje tilgængelighed - vi har åbent 62 timer om ugen, hvilket betyder, at du kan henvende dig, når du er parat til vejledning, og det er uafhængigt af tid og sted. Vi er desuden en institutionsuafhængig instans.

Gennem supervision og sparring træner vi løbende vores vejledningsfaglighed.

Hvad gør vi ikke?

Men der er også ting, vi ikke gør. I eVejledning vurderer vi ikke, og vi træffer ikke afgørelse i konkrete sager. Vi vejleder heller ikke om mulighederne for at uddanne sig eller arbejde i udlandet.

Hvis det er relevant, henviser vi til specifikke uddannelsessteder, studievejledninger og myndigheder.