Økonomisk støtte til dine medarbejderes voksen- og efteruddannelse
Artikel

Økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelse

Skal din medarbejder deltager i uddannelse eller kursus?

Hos eVejledning kan vi kan oplyse din virksomhed om de økonomiske støttemuligheder, du kan gøre brug af, når dine medarbejdere skal i uddannelse. Læs mere om de forskellige støtteordninger på denne side.

Fold alle afsnit ud

VEU-godtgørelse

Udbetaler du løn til dine medarbejdere, der deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU)? Du har mulighed for at få udbetalt VEU-godtgørelse. 

Hvis du ikke udbetaler løn, har dine medarbejdere mulighed for at få udbetalt VEU-godtgørelse. 

Der kan også søges om tilskud til transport. Tilskuddet kaldes også befordringstilskud og er en hjælp til at dække udgifter til og fra uddannelsesstedet.

Læs mere om VEU på Virk.dk 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du har medarbejdere, der enten vil tage almen uddannelse som fx AVU eller FVU, eller vil videreuddanne sig på en akademiuddannelse, og vil søge orlov, mens de læser, kan I undersøge muligheden for at få SVU. 

Læs mere om SVU på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside

Kompetetencefonde

Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, har du måske mulighed for at søge en kompetencefond til at efter- og videreuddanne dine medarbejdere.

De enkelte kompetencefonde administreres meget forskelligt.

Derfor kan din arbejdsgiverforening eller den aktuelle kompetencefond kontaktes, hvis du har spørgsmål vedrørende tilskudsmuligheder og ansøgningsprocedure.

Se evt. nærmere på:

Læs mere om konmpetencefonde på disse hjemmesider:

 

Omstillingsfonden

Har du ufaglærte og faglærte blandt dine medarbejdere, kan de få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse fra Omstillingsfonden.

Alle i målgruppen kan søge penge til at deltage i et eller flere moduler på en på akademi- eller diplomuddannelse.

Læs mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Voksenlærlingeordningen

Vil du ansætte en medarbejder over 25 år i en erhvervsuddannelse?

Så kan der være mulighed for tilskud til medarbejderens løn i voksenlærlingeordningen

Det er en særlig mulighed for ufaglærte og  evt.faglærte, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse.

Læs mere i ug-artiklen: Tilskud til ansættelse som voksenlærling