Vejledning for etniske minoriteter
Artikel

Vejledning for etniske minoriteter

Har du anden etnisk baggrund end dansk, kan du flere steder på internettet finde vejledning og oplysninger særligt rettet mod dig.

Du kan her se en oversigt over de forskellige hjemmesider.

Brug for alle unge

Kampagne under det tidligere integrationsministerium med støtte fra blandt andet Den Europæiske Socialfond. Hjemmesiden ligger nu under EMU - Danmarks undervisningsportal, og den indeholder oversigter over aktiviteter samt interview med rollemodeller i uddannelsessystemet.
www.brugforalleunge.dk

Kvinfo

Informations-, dokumentations- og kulturcenter for kvinde- og kønsforskning. Kvinfo har et mentornetværk, som formidler kontakt mellem på den ene side kvinder, som står stærkt på det danske arbejdsmarked, og på den anden side kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker at få støtte til at realisere faglige og personlige mål på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.
http://kvinfo.dk/mentorprogrammer

Ny i Danmark

Information om det danske samfund for nye borgere. Oplysninger gives på forskellige sprog. Hjemmesiden hører nu under Udlændingestyrelsen (Justitsministeriet) og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Beskæftigelsesministeriet).
www.nyidanmark.dk

Udlændinge vejleder udlændinge

Uddannede udlændinge tilbyder frivilligt vejledning om uddannelsesmulighederne til andre udlændinge, som ønsker at få en uddannelse i Danmark.
www.uvu.dk

Videnscenter for integration

Videnscenter for integration formidler og udvikler tiltag på integrationsområdet. Centret henvender sig til personer og institutioner, som arbejder med integration af udlændinge i Danmark.
http://www.vifin.dk/index.php/da/