Uddannelse for flygtninge og indvandere
Artikel

Uddannelse for flygtninge og indvandrere

Hvis du har en udenlandsk baggrund, kan du følge forskellige typer af uddannelse, der både er rettet mod job og mere uddannelse.

Du kan tage kurser i dansk på flere niveauer. Flere uddannelser har forkurser som forberedelse til den egentlige uddannelse.

Du kan også få vurderet din udenlandske eksamen i relation til det danske arbejdsmarked eller en dansk uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Dansk som andetsprog

Der findes forskellige muligheder for at lære dansk:

Andre tilbud om danskundervisning

Ud over den offentligt godkendte undervisning i dansk som andetsprog, er det muligt at finde andre tilbud om danskundervisning:

Danskprøver for at søge dansk statsborgerskab

For at ansøge om dansk statsborgerskab (indfødsret) skal du bl.a. kunne dokumentere dine danskkundskaber. Se, hvilke prøver der godkendes som dokumentation i Cirkulæreskrivelse om naturalisation. CIS nr 9779 af 14. september 2018.

Dansk på arbejde

AMU-centrene tilrettelægger særlige uddannelsesforløb, der kombinerer faglig uddannelse med dansk som andetsprog. Kurserne henvender sig til udlændinge i beskæftigelse eller ledige udlændinge, der vil introduceres til en branche.

Se AMU-uddannelser for tosprogede.  Beskæftigede, der deltager i AMU-uddannelse, har mulighed for at søge VEU-godtgørelse.

Danskundervisning vil også indgå som del af en Integrationsgrunduddannelse (igu).

Forberedende voksenundervisning

Tosprogede med grundlæggende færdigheder i dansk kan deltage i Forberedende voksenundervisning (FVU).

FVU-dansk er undervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive tekster. Det gælder både voksne med dansk som modersmål og voksne tosprogede.

FVU-start er et tilbud til tosprogede, der vil forbedre deres færdigheder i dansk for evt. at kunne læse videre på de øvrige FVU-fag eller på andre uddannelser.

Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

læs om Integrationsgrunduddannelsen (igu).

Videregående uddannelser på engelsk

På UddannelsesGuiden findes en kort omtale af de videregående uddannelser, der udbydes på engelsk. Find de engelsksprogede uddannelser under Programmes in English.

Find mere information om engelsksprogede programmer og om at studere i Danmark på Uddannelses- og Forskningsministeriets side Study in Denmark.

Optagelse med udenlandsk eksamen

Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan optages på grundlag af en udenlandsk eksamen, og om du evt. kan få merit.

Du kan få hjælp til at få vurderet din eksamen og uddannelse i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Se hvordan i Uddannelses- og Forskningsministeriets Guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Forkurser og indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

Forkurser og indslusningsforløb giver udlændinge bedre forudsætninger for at søge videregående uddannelser.

Forkurser til professionsbacheloruddannelser

Nogle professionshøjskoler tilbyder forkurser for flygtninge og indvandrere til deres uddannelser:

Forkurser til lærer, pædagog og socialrådgiver er 1-årige forløb, som henvender sig til flygtninge og indvandrere. De er gratis og giver mulighed for at få SU.

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) er 1-årige forløb med bl.a. fagene dansk og historie for fremmedsprogede.

GIF henvender sig til flygtninge og indvandrere, der har en gymnasial uddannelse fra hjemlandet. Den giver adgang til de samme uddannelser som en dansk gymnasial eksamen.

Forkurser på VUC

Nogle VUC'er tilbyder forkurser til personer, der ønsker at forberede sig på at søge ind på uddannelser som fx lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver gennem kvote 2. VUC's forkurser henvender sig til alle, danskere som udlændinge.

Vurdering af udlændinges kompetencer

Skal du arbejde eller uddanne dig i Danmark, kan du søge om en vurdering af, hvad din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.

Har du arbejdserfaring fra dit hjemland eller i Danmark, kan du søge om en samlet vurdering af dine realkompetencer.

Læs mere om Vurdering af udlændinges kompetencer.

Læs mere om vurdering af Realkompetencer.

Få mere at vide

Oplysninger om regler for ophold og arbejde findes på hjemmesiden www.nyidanmark.dk.