Uddannelse for flygtninge og indvandere
Artikel

Uddannelse for flygtninge og indvandrere

Hvis du har en udenlandsk baggrund, kan du følge forskellige typer af uddannelse, der både er rettet mod arbejdsmarkedet og mod uddannelsessystemet.

Du kan tage kurser i dansk på flere niveauer. Flere uddannelser har forkurser som forberedelse til den egentlige uddannelse.

Du kan også få vurderet din udenlandske eksamen i relation til det danske arbejdsmarked eller en dansk uddannelse.

Dansk som andetsprog/Learn Danish

Danish Language Tuition - information in English

Dansk som andetsprog

Der findes følgende muligheder for at lære dansk:

Danskprøver for at søge dansk statsborgerskab

For at ansøge om dansk statsborgerskab (indfødsret) skal du bl.a. kunne dokumentere dine danskkundskaber. Se hvilke prøver, der godkendes som dokumentation i bilag 3 i Cirkulæreskrivelse om naturalisation. CIS nr 10873 af 13. oktober 2015.

Dansk på arbejde

Sprogcentre og andre udbydere kan tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for virksomhedens medarbejdere.

Statslige arbejdspladser kan få betalt (nogle af) deres udgifter til undervisning i dansk som andetsprog for deres medarbejdere. Tilskud ydes af Ministeriet for Børn og Undervisning.

AMU-uddannelser for tosprogede tilbyder særlige arbejdsmarkedsuddannelser tilrettelagt for tosprogede. Det er muligt at tilrettelægge særlige uddannelsesforløb, der kan kombinere faglig uddannelse med dansk som andetsprog. Beskæftigede kan få VEU-godtgørelse, hvis de er berettigede til det.

Andre tilbud

FVU-læsning (forberedende voksenundervisning)

For tosprogede med grundlæggende færdigheder i dansk, kan det være relevant at deltage i FVU-læsning. FVU er undervisning for voksne (både voksne med dansk og voksne udenlandsk baggrund), der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive tekster.

Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Uddannelser på engelsk

studyindenmark.dk findes en oversigt over videregående uddannelser på engelsk.

Du kan også finde engelsksprogede uddannelser på de enkelte uddannelsessteders hjemmeside.

Optagelse med udenlandsk eksamen

Uddannelsesstedet afgør, om du kan optages på grundlag af en udenlandsk eksamen, og om du evt. kan få merit.

ufm.dk kan du få hjælp til at få vurderet din eksamen og uddannelse i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Kompetenceafklaring

På langt de fleste voksenuddannelser kan du få en individuel afklaring af dine realkompetencer. Kompetenceafklaringen gennemføres på uddannelsesstedet og kan bruges til at vurdere dine muligheder for optagelse eller for at få merit for dele af uddannelsen:

Læs mere om realkompetencevurdering.

Forkurser for flygtninge og indvandrere

Nogle uddannelsessteder tilbyder forkurser for flygtninge og indvandrere til deres uddannelser:

Forkurser til lærer, pædagog og socialrådgiver er et 1-årigt forløb, som henvender sig til flygtninge og indvandrere. Det er gratis og giver mulighed for at få SU.

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) er et 1-årigt forløb med bl.a. fagene dansk og historie for fremmedsprogede. Gif henvender sig til flygtninge og indvandrere, der har en gymnasial uddannelse fra hjemlandet. Den giver adgang til de samme uddannelser som en dansk gymnasial eksamen.

En række VUC tilbyder forkurser, som sikrer de formelle kvalifikationer for at blive optaget på den videregående uddannelse, som kurset er rettet mod, fx lærer, pædagog eller sygeplejerske. Disse forkurser henvender sig til alle.

En række skoler - fx nogle daghøjskoler, tekniske skoler og handelsskoler - tilbyder forberedende og jobintroducerende kurser for flygtninge og indvandrere, eventuelt i samspil med lokale virksomheder. Disse kurser vil som regel blive tilbudt ledige af kommuner eller jobcentre.

Særlige uddannelser eller undervisning

Udenlandske læger kan finde information om regler for at arbejde som læge i Danmark på Den lægelige videreuddannelses hjemmeside og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Få mere at vide

Oplysninger om regler for ophold og arbejde findes på hjemmesiden www.nyidanmark.dk.