Studerende - ordblind
Artikel

Studerende - og ordblind

Er du ordblind, kan du få hjælp til uddannelse.

Få testet, om du er ordblind, og find ud af, hvordan du klarer studiet som ordblind.

Fold alle afsnit ud

Støtte til ordblinde

Du kan godt uddanne dig, selv om du er ordblind. Men de fleste ordblinde arbejder ekstra på studiet for at følge med.

Hvis en test viser, at du er ordblind, kan du få støtte. Støtten består fx af:

  • It-værktøjer
  • Individuelle støttetimer
  • Scannede tekster, som din computer kan læse op

Fakta om ordblindhed og værktøjer

Få fakta om ordblindhed og teknologi, der kan hjælpe i uddannelse, job og fritid. Se filmen på Ordblindhed.dk.

Film - studerende og ordblind

På siden Ordblindhed.dk kan du se interview med ordblinde, der studerer.

Videregående uddannelse

Se film med:

  • Signe, der læser en it-uddannelse på universitetet
  • Katia, der læser antropologi på universitetet
  • Mathilde, der har taget en uddannelse som pædagog

Se filmene på Ordblindhed.dk.

Ungdomsuddannelse

Nogle skoler har forløb, der henvender sig til ordblinde. Det gælder fx hf. Du kan også få hjælp på andre ungdomsuddannelser.

Se film med:

  • Sari, der går på htx

Se filmen på Ordblindhed.dk.

Sådan kommer du i gang

Man kan være meget eller lidt ordblind. Nogle opdager først, de er ordblinde, når de er i gang med studiet.

Hvis du er ordblind – eller i tvivl, om du er det – så kontakt en studievejleder på din uddannelse for at høre, om du kan søge støtte og hjælpemidler.

For at få støtte skal du i reglen læse på en uddannelse, der berettiger til SU. Hvis du ikke gør det, så tal med studievejlederen om dine muligheder.

Test og ordblindeundervisning

Du kan blive testet på en skole i nærheden af, hvor du bor. Find dit lokale VUC på vuc.dk. VUC kan også henvise dig til andre skoler. 

Voksenuddannelse.dk kan du se aktuelt udbud og søge på en skole ved at klikke på knappen ”Flere filtre”.

Læs mere om ordlindeundervisning på ug.dk.

Få mere at vide

Børne- og Undervisningsministeriet - om støtte til studerende med ordblindhed.

Ordblindhed.dk - viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner.

Nota.dk - bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap.