ONLINE: Informationsmøde om Master i Ledelses- og Organisationspsykologi

Beskrivelse

På det virtuelle informationsmøde vil du få relevant information om uddannelsens opbygning og indhold. Undervisere og studerende fra LOOP-uddannelsen giver dig viden om, hvordan LOOP kan være med til at skabe værdi for dig og din organisation.

Tidspunkt

21/09/2021
17:00-18:00

Sted

Virtuelt møde
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring
9220 Aalborg Ø