KP - Informationsmøde om uddannelsen som katastrofe- og risikomanager

Beskrivelse

Danmark og resten af verden er i hastig forandring. Som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselsbillede og øget fokus på sikkerhed, er der brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab, sikkerhed, sikring og risikomanagement – både nationalt og globalt. Hvis du er nysgerrig på katastrofe- og risikomanageruddannelsen eller har spørgsmål til din ansøgning, så kom til vores informationsmøde! Se link nedenfor. Der vil på mødet være oplæg med mulighed for at stille spørgsmål og få en snak med os efterfølgende.

Tidspunkt

15/05/2024
15:00-16:00

Sted

Campus Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N

Kontakt