Hvad skal du som forælder?

Uddannelse - dit barns fremtid

Ministeriets piece til forældre om valget af ungdomsuddannelse: Uddannelse - dit barns fremtid

Find også piecen på arabisk, engelsk, farsi, pashto, somali, tyrkisk og urdu