gymnasiale uddannelser
Artikel

Teknologi på de gymnasiale uddannelser

I teknologi lærer du om teknologiens sammenhæng med det omgivende samfund.

Teknologi på A-niveau er obligatorisk på htx-uddannelsen. Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden, lærer du bl.a. at udvikle og fremstille et produkt, der bidrager til et samfundsmæssigt problems løsning. Du får kendskab til forskellige teknologier, der benyttes i erhvervslivet, og du lærer om idéudvikling og innovative processers betydning i forbindelse med udvikling af produkter.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med følgende områder:

  • Materialer og bearbejdningsprocesser
  • Teknologi- og miljøvurdering
  • Produktudvikling
  • Projektarbejdsform
  • Dokumentation og præsentation

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og værksteds- og laboratoriearbejde. Du bliver trænet i mundtlig fremstilling, mens der også vil være en del skriftligt arbejde.

Eksamen
A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektprøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektprøve

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i din prøvemappe

Gymnasiale uddannelser med teknologi

Teknologi A er obligatorisk på htx-uddannelsen. Derudover findes det på B- og C-niveau. Læs mere:

Htx: Teknologi A, Teknologi B

Fælles valgfag: Teknologi C

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Teknologi er desuden obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.