gymnasiale uddannelser
Artikel

Psykologi på de gymnasiale uddannelser

I psykologi lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Du får kendskab til fagets hovedområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet


Forskel på B- og C-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Du har desuden også en del flere undervisningstimer på B-niveau end på C-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem lærerstyret undervisning og selvstændigt arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb og mindst et større produktorienteret projektarbejde, hvor du selvstændigt fordyber dig i en faglig problemstilling og laver mindre feltundersøgelser.

Eksamen
C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Psykologi indgår som et fælles valgfag
Psykologi er et valgfag, som du i princippet kan få på alle de gymnasiale uddannelser. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Læs mere om:

Psykologi B

Psykologi C

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Psykologi er desuden obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.