gymnasiale uddannelser
Artikel

Programmering på de gymnasiale uddannelser

I faget programmering lærer du om alle sider af programmering, fra brugen af programmeringssprog til konkret udvikling af et program.

Programmering handler om de metoder og teknikker, man bruger til at få programmerbare enheder til at udføre planlagte handlinger. I faget får du en indføring i den teoretisk såvel som den praktiske del af programmering. Du kommer blandt andet til at arbejde med programmering af enkle it-komponenter og får indblik i mere komplekse teknologiske systemer.

Du præsenteres for et programmeringssprog og udvikler din forståelse af sproget ved at eksperimentere med varianter af enkle programmer.

Du lærer også om, hvordan programmering kan være med til at skabe ny viden og løse problemer til hjælp for mennesker, organisationer og samfund fx ved at behandle data og informationer ved hjælp af programmering.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • programmeringssprog og elementer i programmeringssprogets opbygning såsom data- og kontrolstrukturer
  • programdele og biblioteksmoduler
  • arbejdsgange og systematik i programmeringsprocessen
  • abstrakte programmeringsbeskrivelser og dokumentation

 

Forskel på C- og B-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Samtidig byder B-niveauet på en del flere undervisningstimer end C-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forløb, eksperimenter, øvelser og projekter. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære cases, og om muligt indgår der også samarbejde med virksomheder eller andre lignende aktiviteter. Undervisningen lægger op til, at eleverne både arbejder kreativt og systematisk. Faget afsluttes med et eksamensprojekt. 

Eksamen
C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve
B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Fælles valgfag 
Programmering er et valgfag på de gymnasiale uddannelser, som du kan få på enten B- eller C-niveau. Læs mere:

Programmering C

Programmering B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for overblik over, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.