gymnasiale uddannelser
Artikel

Musik på de gymnasiale uddannelser

I musik beskæftiger du dig med musik og sang både inden for klassisk og rytmisk musik.

Du lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil med andre samtidig med, at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

I musik arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med musik. Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, alene og/eller i gruppe, og lærer at bruge krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter. Repertoiret vil være både dansk og internationalt. I skal indstudere og optræde med et musikalsk arrangement for et publikum.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

Musikkundskab

  • Satser og numre fra væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
  • Væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
  • To musikemner, hvoraf det ene kan være et musikalsk produktionsprojekt
  • Musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori med henblik på kvalificering af musikalsk opmærksomhed, oplevelse og analyse

Musikudøvelse

  • Et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland
  • Et varieret udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsatser fra ind- og udland
  • Grundlæggende stemmedannelse og basale instrumentale teknikker
  • Indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikstykke, i gruppe og/eller solistisk

Forskel på C-, B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-og A-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-og A-niveau går mere i dybden med emnerne.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem praktisk og teoretisk fokus i forbindelse med klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opførelser. Der arbejdes med mindst ét musikemne, som danner grundlag for eksamen.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse

A-niveau: Du afslutter faget med en skriftlig prøve og en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse

Gymnasiale uddannelser med musik
Faget musik findes på stx, hvor det indgår i gruppen af kunstneriske fag. Her fra skal du vælge ét fag. På hf skal du vælge enten idræt eller ét af de kunstneriske fag. Læs mere:

Hf: Musik C

Stx: Musik A, Musik B, Musik C

Htx: Musik- og lydproduktion C

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.