gymnasiale uddannelser
Artikel

Kulturforståelse på de gymnasiale uddannelser

I kulturforståelse får du undervisning i kulturteoretiske ideer og lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk, fx kulturmøder i en multietnisk storby.

I faget kulturforståelse lærer du om forskellige kulturteorier og at udføre en kulturanalyse inden for et nærmere afgrænset problemfelt. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at analysere og forklare forholdet mellem forskellige kulturer. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Kulturelle udtryksformer i tid og rum
  • Teorier om kultur og identitet
  • Kulturmøder
  • Kultursammenligning
  • Ikke-vestlig kultur
  • Det nationale og det globale
  • Kulturelle undersøgelsesmetoder og problemorienteret kulturanalyse


Forskel på B- og C-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Du har desuden en del flere undervisningstimer på B-niveau end på C-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde. Arbejdet organiseres i en række forløb, hvor du beskæftiger dig med forskellige emner. I mindst et af forløbene skal du lave en kulturanalyse ud fra dit eget feltarbejde.

Eksamen
C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Kulturforståelse indgår som et fælles valgfag
Kulturforståelse er et valgfag, som du i princippet kan få på alle de gymnasiale uddannelser. Det er dog forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig. Læs mere om:

Kulturforståelse B

Kulturforståelse C

Obligatorisk fag på en eller flere eux-uddannelser
Kulturforståelse kan desuden vælges som obligatorisk fag på en eller flere eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.